Krzysztof Zagozda, Polin w budowie – kiedy przecięcie wstęgi?

Zapis prelekcji, która odbyła się 10 lutego 2020 roku w Warszawie.