Powołaliśmy ODOK

Z inicjatywy ruchu "Szlak Uwłaszczeniowy" powstał zespół dokumentujący ekonomiczne, gospodarcze i społeczne skutki nadzwyczajnego stanu, w którym wszyscy się znaleźliśmy (Ośrodek Dokumentujący Skutki Operacji "Koronawirus"). Wiele wskazuje na to, że jego rygoryzm demolujący przestrzeń publiczną we wszystkich jej obszarach, nie znajduje żadnego rozumnego uzasadnienia, ale jest wyłącznie przejawem globalnej gry politycznej.

Przedłużająca się opresyjność sytuacji, w której wszyscy funkcjonujemy, już teraz stygmatyzuje naszą polską rzeczywistość. Zainicjowany został proces rujnowania polskich przedsiębiorstw. Analitycy spodziewają się masowych bankructw i upadłości. To z kolei przyniesie potężną falę bezrobocia i pauperyzację Polaków. Ich społeczne skutki będą trudne do oszacowania.

Nie wolno dopuścić do tego, by osoby odpowiedzialne za kryzys, w którym każdego dnia się pogrążamy, czuły się bezkarne. Musimy rozpocząć dokumentowanie negatywnych zdarzeń dziejących się wokół nas. Uczyńmy to wspólnym wysiłkiem!   

Link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/525517928382201