O nas

Kim jesteśmy?

Szlak Uwłaszczeniowy jest ruchem społecznym będącym emanacją aspiracji i dążeń żywiołu polskiego do odzyskania należnego mu, pełnego i suwerennego zwierzchnictwa polityczno-ekonomicznego nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez upowszechnianie idei solidaryzmu narodowego i jak najszersze wykorzystanie jego zasad w przestrzeni publicznej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wprowadzanie ich w życie będzie sabotowane przez te siły zewnętrzne i wewnętrzne, które są odpowiedzialne za dramatyczny stan państwa polskiego. Mimo tego jesteśmy solennie przekonani, że potrafimy zmobilizować potencjał tkwiący w naszym żywiole i przezwyciężyć zarówno zgubną dla nas ideologię liberalizmu, jak i wrogie nam obce egoizmy.

Za priorytet doraźny uznajemy nasz skuteczny udział w najbliższych wyborach samorządowych i uzyskanie wpływu na lokalną rzeczywistość. Osiągające dziś stan bankructwa polskie miasta i gminy ocalić może wyłącznie urzeczywistnienie postulatów solidaryzmu narodowego. W naszym przeświadczeniu municypalne i gminne władze występujące jako partykularne substytuty rządu państwowego, będą w stanie przeprowadzić uwłaszczenie Polaków na wybranych składnikach majątku samorządowego, a poprzez emisję walut lokalnych stać się rzeczywistym animatorem i uczestnikiem życia gospodarczego.

W żadnej mierze nie zamierzamy poprzestać na aktywności w sferze lokalnej. Naszym celem nadrzędnym, choć ocenianym dziś jako długookresowy, jest zaprowadzenie solidarystycznych porządków w całym państwie. Trudno nie zauważyć, że zasiadające w parlamencie partie polityczne przesiąknięte są duchem liberalizmu, przez co nie dają najmniejszej nadziei na poprawę stanu państwa i podwyższenie poziomu życia Polaków.
Choć nastawiamy się na długi marsz, to w sposób ciągły monitorować będziemy sytuację polityczną w kraju i optymalnie reagować na każdą jej modyfikację, nie wykluczając żadnej formy naszego zaangażowania. Na bieżąco recenzować będziemy poczynania rządu i opozycji, a także sytuację międzynarodową Polski. 

Nasz logotyp

Główny element znaku graficznego naszego ruchu został zaczerpnięty z kanonu matematycznego i jest symbolem powszechnie rozpoznawalnym. W sposób bezpośredni nawiązuje do idei uwłaszczenia, opierającej się na sprawiedliwym podziale korzyści generowanych przez wybrane składniki majątku narodowego.

Logotyp stosowany jest w dwóch wariantach kolorystycznych stosowanych przemiennie i odwołujących się do polskich barw narodowych.