Oświadczenie

Środowisko Szlaku Uwłaszczeniowego z dużą uwagą i rosnącym wzburzeniem obserwuje rozwój sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, dostrzegając w niej wiele bezpośrednich zagrożeń dla fundamentalnych interesów naszego narodu i państwa. Medialnie wykreowany stan opresji wciąż umożliwia politykom podejmowanie i wdrażanie decyzji rujnujących resztki polskiej aktywności rynkowej. Konsekwencje tych działań już wkrótce okażą się katastrofalne i zaskutkują pogłębieniem uzależnienia Polski i Polaków od zewnętrznych ekonomicznych eksploatatorów, a także dramatami wielu polskich rodzin.

Ze zdumieniem zauważamy, że żadna z opozycyjnych sił politycznych nawet nie próbuje demaskować tych posunięć władz, które w sposób czytelny ujawniają swoją zniewalającą Polaków naturę. Dzieje się wprost przeciwnie: ich uwaga  koncentruje się na celowo fabrykowanych perypetiach wokół wyborów prezydenckich. W najbliższym czasie okaże się, czy mamy tu do czynienia ze zwykłą nieumiejętnością rozumienia prostych gier politycznych, czy też ze świadomym wpisaniem się w scenariusz manipulowania i dezorientowania Polaków.

Szlak Uwłaszczeniowy wzywa rząd Prawa i Sprawiedliwości do opamiętania się i natychmiastowego wycofania obostrzeń destabilizujących życie społeczno-gospodarcze w Polsce, wypełniających znamiona tej kategorii zbrodni przeciw narodowi polskiemu, które nie ulegają przedawnieniu. Szlak Uwłaszczeniowy uczyni w przyszłości wszystko, by winni tej sytuacji zostali postawieni przed sądami w pełni suwerennej Rzeczypospolitej.

2020.04.07.
Krzysztof Zagozda, Tymczasowy Koordynator Ruchu "Szlak Uwłaszczeniowy"